• image one
 • image two
 • image three
 • image two

Wanderbook bokningssystem

Testa systemet själv!!!

Vill du testa systemet via nätet eller via telefonen kan du enkelt göra detta genom att

Testa via nätet

 • 1) Gå till http://wanderbookdemo.servehttp.com/Wash/default.aspx
 • 2) Klicka på "Logga in"
 • 3) Använd "1100" som Username
 • 4) Använd "123456" som Password
 • 5) När du kommit in kan kontrollera ifall något av följande lägenhetsnummer finns upptagna på tavlan: 1101, 1102, 1103, 1104. Notera ett av dessa nummer som INTE används.
 • 6) Logga därefter ut (uppe i högra hörnet) och logga därefter in igen från punkt 3 ovan fast med det lediga lägenhetsnummret 11XX (där XX är de två siffrorna 01 till 04) som "Username.
 • 7) Därefter kan du boka lediga arbetspass med lägenhetsnummret 11XX som din identitet. Kom ihåg att varje arbetspass automatiskt bokas av när dess dagnummer och klockslag har passerats.
 • 8) Ifall ingen identitet är ledig så kan du använda vilken som helst. Orsaken till att du ska använda ett ledigt nummer är att inte störa andra personer som eventuellt också provar systemet samtidigt med dig.
 • 9) Du kan hålla på och testa så länge du vill men NÄR DU ÄR KLAR MED DITT TEST så var vänlig och boka av din användaridentitet genom att vara inloggad och klicka på ett dagnummer i vänsterspalten vilket avbokar din användaridentitet från bokningstavlan.

Du kan även prova systemets koppling mot telefon genom att

Testa via telefonen

 • 1) Kolla efter en ledig användaridentitet genom att följa punkt 1 till 5 ovan.
 • 2) Ring 08 - 55117106 och invänta talsvaret.
 • 3) När talsvaret frågar efter telefonnummer så knappar du in siffrorna för den bokningsidentitet "11XX" (där XX är de två siffrorna 01 till 04) som du bestämde dig för under punkt 5 ovan.
 • 4) När talsvaret frågar efter passerkod så anger du ÅTERIGEN de fyra siffrorna i bokningsidentiteten "11XX".
 • 5) Därefter är du inne i systemet och kan lyssna på talsvaret och boka arbetspass genom att trycka på de tangenter som anges av talsvaret.
 • 6) Ifall du bokar via telefonen OCH SAMTIDIGT kikar på bokningstavlan via nätet så glöm inte att du måste uppdatera din webb-läsare innan du kan se resultatet av den senaste telefonbokningen.
 • 7) Glöm inte att boka av din användaridentitet enligt punkt 8 ovan.